Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa trái phiếu năm 2014
trai phieu tuan qua
(TBTCO) - Tuần qua, thị trường TPCP diễn biến sôi động hơn, đặc biệt là trên sơ cấp. Thanh khoản được cải thiện, cung-cầu tăng lên. Tuần này, các yếu tố tác động khá tương đồng so với tuần qua, do đó, dự báo lãi suất tiếp tục duy trì đà giảm nhẹ, thêm khoảng 5-15 điểm trên các kỳ hạn.
trai phieu tuan
(TBTCO) - Tuần qua, lãi suất trái phiếu chính phủ trên thứ cấp duy trì đà tăng khá mạnh, tăng thêm 15-20 điểm ở các kỳ hạn. Dự báo lãi suất TPCP sẽ tiếp tục tăng nhẹ trong tuần tới khi các yếu tố tác động chưa thay đổi và lãi suất VNĐ liên ngân hàng dự báo tăng trở lại.
(TBTCO) - Năm 2014, với thông điệp mạnh mẽ từ Chính phủ về việc quyết liệt triển khai chiến lược phát triển thị trường chứng khoán và đề án tái cấu trúc thị trường chứng khoán, sự hỗ trợ từ chính sách tài khóa, thị trường trái phiếu Chính phủ hứa hẹn là một năm có nhiều đổi mới và phát triển.