Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Trái phiếu quý 2
TPCP
(TBTCO) - Thị trường trái phiếu chính phủ (TPCP) trong quý II/2014 có thể sẽ kém sôi động hơn so với quý I. Thanh khoản của thị trường trái phiếu thứ cấp được kỳ vọng ở mức trung bình, và sẽ không có nhiều đột phá như 3 tháng đầu năm.