Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa trái phiếu tháng 10/2013
(TBTCO) - Theo số liệu từ Sở GDCK Hà Nội (HNX), trong tháng 10, khối lượng trái phiếu chính phủ huy động qua đấu thầu đạt 18.481 tỷ đồng, giao dịch thứ cấp đạt hơn 16,8 nghìn tỷ đồng; giao dịch outright tín phiếu đạt hơn 762 tỷ đồng.