Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa trái phiếu tháng 5
trái phiếu chính phủ
(TBTCO) - Theo Sở GDCK Hà Nội (HNX), kết thúc tháng 5/2016, thị trường trái phiếu chính phủ sơ cấp huy động được hơn 43 nghìn tỷ đồng qua đấu thầu; còn giao dịch thứ cấp đạt hơn 144 nghìn tỷ đồng.
trai phieu chinh phu
(TBTCO) - Số liệu từ Sở GDCK Hà Nội (HNX) vừa công bố sáng nay cho biết, trong tháng 5, lượng trái phiếu huy động đạt hơn 3,8 nghìn tỷ đồng qua đấu thầu, giảm khoảng hơn 55% so với tháng 4/2015. Tuy nhiên, giá trị giao dịch thứ cấp đạt 91 nghìn tỷ đồng, tăng so với tháng 4 vừa qua.
Trái phiếu chính phủ tháng 5: Chưa nhiều khác biệt
(TBTCO) - Kết thúc tháng 5, thị trường TPCP trên cả sơ cấp và thứ cấp không có nhiều sự khác biệt so với tháng 4. Giá trị trúng thầu sơ cấp và giá trị giao dịch outright trên thứ cấp chỉ tăng nhẹ, lần lượt đạt hơn 15,7 nghìn tỷ đồng và hơn 39 nghìn tỷ đồng.