Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa trái phiếu trung hạn
trái phiếu trung hạn
(TBTCO) - Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại (Bộ Tài chính) vừa phối hợp với Ngân hàng HSBC tổ chức hội thảo phổ biến về phát hành trái phiếu quốc tế và giới thiệu Chương trình trái phiếu trung hạn của Chính phủ.