Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa trái phiếu VAMC
VPbank
(TBTCO) - VPBank vừa thông báo đã hoàn thành xong việc mua lại toàn bộ dư nợ trái phiếu đặc biệt (nợ xấu) tại VAMC, hoàn thành trước hạn mục tiêu đặt ra từ đầu năm và tạo đà tăng trưởng lợi nhuận cho ngân hàng trong các năm tiếp theo.
Vietinbank
(TBTCO) - Khi sáp nhập PGBank, Vietinbank đề xuất được điều chỉnh giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc, được thực hiện một phần hoặc toàn bộ dự trữ bắt buộc bằng trái phiếu chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu VAMC.