Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa trạm bts
bts
(TBTCO) - Ông Nguyễn Tiến Sỹ, Trưởng Phòng Bưu chính viễn thông (Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội) cho biết như vậy, tại buổi giao ban chỉ đạo xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng bưu chính viễn thông trên địa bàn Hà Nội.