Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Trạm dừng nghỉ đường bộ
(TBTCO) - Bộ GTVT đang khẩn trương cho việc hình thành một hệ thống các trạm dừng nghỉ trên các tuyến quốc lộ theo Quy chuẩn quốc gia, đồng thời chủ trương mời các DN tham gia đầu tư kinh doanh các trạm này.