Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Trạm thu phí cầu Việt Trì mới
Hạc TRì
(TBTCO) - Tính toán của đoàn kiểm tra cho thấy, doanh thu bình quân 1 ngày trong thời gian giám sát tại trạm thu phí cầu Hạc Trì là 202 triệu đồng. Con số này gần như không có sự chênh lệch với số liệu do nhà đầu tư cung cấp trong vòng 10 ngày trước giám sát.
Cầu Hạc Trì
(TBTCO) - Bộ Tài chính mới ban hành Thông tư số 81/2015/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Việt Trì mới, tỉnh Phú Thọ.