Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa trạm thu phí đường bộ
thu phi
(TBTCO) - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp chống thất thoát doanh thu, chống tiêu cực tại trạm thu phí đường bộ.
thu phí đường bộ
(TBTCO) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý vào dự thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư 159/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ hoàn vốn đầu tư xây dựng đường bộ.