Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Trạm thu phí Hoàng Mai
cgnb
(TBTCO) - Dự án được chia thành 2 đoạn Đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu có tổng chiều dài 50km, với tổng mức đầu tư 10.468 tỷ đồng còn đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt có tổng chiều dài 50km, với tổng mức đầu tư 15.513 tỷ đồng. 
Hoàng Mai
(TBTCO) - Bộ Tài chính mới ban hành Thông tư số 33/2015/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Hoàng Mai, Quốc lộ 1, tỉnh Nghệ An. Trong đó mức thấp nhất là 35.000 đồng, mức cao nhất là 180.000 đồng.