Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Trần Cẩm Tú
trần cẩm tú
(TBTCO) - Theo Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú, Vĩnh Phúc cần làm tốt công tác kiểm tra giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, khắc phục cho được tình trạng "trên nóng, dưới lạnh".
qn
(TBTCO) - Ngày 12/12, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng do Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trần Cẩm Tú làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về công tác phòng chống tham nhũng.
UBKT
(TBTCO) - Từ ngày 28 đến 30/10/2019, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 40. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp.
Trần Cẩm Tú
(TBTCO) - Thời gian tới, Bộ Tài chính đẩy mạnh rà soát, kiến nghị các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung quy định thuộc nhiệm vụ quản lý của Bộ, nhất là các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng như quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên; cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; đầu tư xây dựng cơ bản; ngân hàng.
toàn cảnh cuộc họp
(TBTCO) - Từ ngày 2 đến 4/7, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 37. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp.
họp kiểm điểm
(TBTCO) - Trong hai ngày 6 và 7/3/2019, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 34. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp.