Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Trần Sơn Hải
TT NXP
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký các quyết định thi hành kỷ luật lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa.