Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Trần Văn Tiến
MH
(TBTCO) - Thảo luận tại phiên họp Quốc hội sáng 4/11, một số đại biểu băn khoăn về sự thay đổi của các chỉ tiêu trong kế hoạch kinh tế xã hội giai đoạn tới, trong đó đặc biệt là sự băn khoăn về mục tiêu tăng trưởng GDP trong năm 2021 và giai đoạn tới là khá cao.