Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa trang bị vũ khí
Bộ trưởng
(TBTCO) - Đa số thành viên UBTVQH tán thành việc mở rộng quyền truy đuổi của lực lượng hải quan. Nhiều ý kiến đề nghị quy định rõ về việc trang bị, sử dụng vũ khí, các phương tiện hỗ trợ như còi ủ, đèn hiệu của cán bộ hải quan.