Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa trao đổi thương mại song phương Việt NamEcuador
tôm dông lanh
(TBTCO) - Thống kê mới nhất của Ngân hàng Trung ương Ecuador cho thấy, kim ngạch trao đổi thương mại song phương giữa Việt Nam và Ecuador trong năm 2014 đạt trên 659 triệu USD, tăng 83% so với năm 2013 và là mức cao nhất từ trước tới nay.