Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa trẻ em Lào
mau
(TBTCO) - Kể từ hôm nay (1/6), Luật Trẻ em năm 2016 (gồm 105 điều, 7 chương) chính thức có hiệu lực. Đây được coi là bộ luật 2 trong 1, quy định đầy đủ về quyền và bảo vệ của trẻ em. Nhiều điều khoản trong luật cũng đang gây “bão” trong dư luận.
tre em
(TBTCO) - Uớc tính của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), riêng tại Việt Nam khoảng 32,4% trẻ em đang phải làm việc 42 giờ/tuần. Việc trẻ em phải lao động sớm tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội, nhất là chất lượng nguồn nhân lực trong tương lai.
(TBTCO) - Đó là việc hiện thực hóa cam kết của Tập đoàn TH và thương hiệu sữa tươi sạch TH true MILK với Thủ tướng nước CHDCND Lào Thoong Xỉnh Thăm Ma Vông, trong Lễ khánh thành nhà máy sữa tươi sạch TH ở Nghĩa Đàn, Nghệ An.