Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa trên một
Phân làn đường
(TBTCO) - Để đảm bảo an ninh, trật tự và trật tự an toàn giao thông phục vụ công tác bảo vệ kỳ họp lần thứ tám Quốc hội khóa XIII, Hà Nội sẽ tạm cấm một số loại phương tiện không được hoạt động trên một số tuyến đường.
Thường vụ Quốc hội
(TBTCO) - Việc thành lập Cục Hải quan, Chi cục Hải quan, Đội kiểm soát hải quan và đơn vị tương đương căn cứ vào các tiêu chí về khối lượng công việc, quy mô, tính chất hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, đặc thù, điều kiện kinh tế - xã hội của từng địa bàn.