Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa trích lập
phân loại nợ ngân hàng
(TBTCO) - Theo Thông tư 11/2021/TT-NHNN, tần suất phân loại nợ và trích lập dự phòng được tăng lên là “tối thiểu hàng tháng”, cho phép ngân hàng xử lý sự suy giảm chất lượng tín dụng tích cực hơn. Tuy nhiên, Thông tư này sẽ không dẫn đến sự thay đổi đáng kể trong việc quản lý rủi ro ngân hàng.
song da 11
(TBTCO) - Công ty cổ phần Sông Đà 11 (mã SJE, sàn HNX) vừa công bố báo cáo tài chính quý II với doanh thu tăng, nhưng lợi nhuận lại giảm mạnh.
nh
(TBTCVN) - Giai đoạn hiện tại là thời điểm các ngân hàng sắp công bố kết quả kinh doanh quý quý II/2021. Quý II cũng là thời điểm có tính chất quan trọng, do đây là thời điểm các ngân hàng phải thực hiện các quy định trích lập dự phòng theo Thông tư 03/2021/TT-NHNN.
vinaconex
(TBTCO) - Các thương vụ mua bán công ty của Vinaconex (mã VCG, sàn HNX) thường để lại những cảm xúc mừng lo lẫn lộn đối với các cổ đông và giới đầu tư.
nh
(TBTCVN) - Sau 8 năm triển khai, Ngân hàng Nhà nước dự kiến sửa đổi Thông tư 02/2013/TT-NHNN (Thông tư 02) về phân loại tài sản có và trích lập, sử dụng dự phòng rủi ro trong hoạt động ngân hàng.
nợ xấu ngân hàng
(TBTCO) - Thông tư 03/2021/TT-NHNN được ban hành là một trong những trợ lực hỗ trợ tích cực cho xu hướng tăng điểm của nhóm cổ phiếu ngân hàng gần đây. Theo các chuyên gia, mặc dù không đồng đều, nhưng thông tư này sẽ còn hậu thuẫn cho nhiều cổ phiếu ngân hàng thu hút tốt dòng tiền thời gian tới.
sncl
(TBTCO) - Bà Nguyễn Thanh Liên làm kế toán cho đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, được giao tự chủ theo quy định tại Nghị định số 141/2016/NĐ-CP. Đơn vị bà được giao nhiệm vụ thu phí, hàng năm được bộ chủ quản giao nhiệm vụ, dự toán chi từ nguồn thu phí để lại.
xm
(TBTCO) - Công ty cổ phần Xi măng Bỉm Sơn (mã Ck BCC) vừa công bố Báo cáo tài chính quý II năm 2020 (chưa kiểm toán) và văn bản giải trình. Theo đó, BBC đầu tư tài chính dài hạn vào công ty con 116,2 tỷ đồng nhưng đã phải trích lập dự phòng toàn bộ.
Doanh nghiệp phải trích lập dự phòng đối với khoản nợ xấu
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 48 năm 2019. Theo quy định tại thông tư này, doanh nghiệp phải trích lập dự phòng đối với các khoản nợ phải thu khó đòi đã quá hạn thanh toán và các khoản nợ phải thu chưa đến hạn thanh toán, nhưng có khả năng doanh nghiệp không thu hồi được đúng hạn.