Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4
SGD KBNN
(TBTCO) - Với mục tiêu đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ cao trên diện rộng, Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước (SGD KBNN) vừa tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn cho 40 đơn vị sử dụng ngân sách (SDNS), về lĩnh vực này.