Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa triển khai kết luận của Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh
tiền NS
(TBTCO) - Đó là yêu cầu của Bộ Tài chính trong công văn gửi UBND tp Hà Nội về việc triển khai thực hiện Thông báo số 361/TB-VPCP ngày 26/9/2013 của VPCP thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại buổi làm việc với lãnh đạo UBND tp Hà Nội vừa qua.