Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Triển khai Luật BHYT sửa đổi
bh
(TBTCVN) - Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) sửa đổi có hiệu lực thi hành từ 1/1/2015. Đến nay, việc triển khai Luật BHYT sửa đổi đã thu được nhiều kết quả tích cực.