Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa triển khai sản phẩm bảo hiểm ngân hàng
BIC
(TBTCO) - Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) vừa ký kết thỏa thuận hợp tác với Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC). Theo đó, khách hàng của OCB sẽ thêm lựa chọn, được đảm bảo quyền lợi, tư vấn và hướng dẫn tận tình khi mua bảo hiểm của BIC.