Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa triển lãm asean
triển lãm
(TBTCO) - Khoảng 300 tác phẩm ảnh và gần 60 bộ phim phóng sự - tài liệu về ASEAN sẽ được giới thiệu tại triển lãm sắp diễn ra tại Khánh Hòa.