Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa triển vọng kinh tế năm 2014
sản xuất thép
(TBTCO) - Theo báo cáo của Bộ Công thương, tính chung 2 tháng đầu năm 2014, mặc dù chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 5,4% so với cùng kỳ, tuy nhiên, tình hình tiêu thụ giảm, hàng tồn kho có xu hướng tăng. Điều này gây áp lực cho tăng trưởng sản xuất công nghiệp trong những tháng tiếp theo.