Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa trợ cấp cho lao động
SBIC
(TBTCO) - Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC) mới có báo cáo số 1444/CNT-TCNS quyết toán trợ cấp thôi việc, mất việc làm đối với người lao động tại 31 đơn vị của SBIC và Vinalines với số tiền lên tới hơn 140 tỷ đồng.