Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa trợ cấp cho người nghỉ hưu sớm
chính sách tài chính
(TBTCO) - Điều chính thuế BVMT với xăng, dầu; áp phí đường bộ mới qua các trạm Hoàng Mai (Nghệ An), Pháp Vân – Cầu Giẽ; chính sách chi trả lương hệ số dưới 2,34; trợ cấp cho người người nghỉ hưu sớm… là những chính sách tài chính mới sẽ có hiệu lực thi hành trong tháng 5/2015.