Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa trợ cấp tết
thực hiện pháp luật lao động
(TBTCO) - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) vừa ban hành văn bản số 4590/LĐTBXH – LĐTL về tăng cường thực hiện pháp luật lao động, phòng ngừa giải quyết tranh chấp lao động, đình công.