Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa trốn đóng BHHX
vit
(TBTCVN) - Trước đây, việc xử lý hình sự doanh nghiệp (DN) nợ BHXH gặp nhiều khúc mắc vì chưa có hướng dẫn áp dụng Điều 214 về tội gian lận BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), Điều 215 về tội gian lận bảo hiểm y tế (BHYT), Điều 216 về tội trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN của Bộ luật Hình sự.