Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa trọng số rủi ro
hoi thao
(TBTCO) - Trong hai ngày 19/10 và 20/10 tại Hà Nội và TP.HCM, Công ty Tư vấn PwC Việt Nam đã tổ chức hội thảo dành cho các nhà lãnh đạo ngân hàng với chủ đề “Tài sản có trọng số rủi ro Thế hệ mới – Góc nhìn quốc tế và sự sẵn sàng của ngành Ngân hàng Việt Nam”.