Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa trụ sở nhà trường
trường nhân văn
(TBTCO) - Học sinh cấp 3 trên toàn quốc, nhất là học sinh Hà Nội, có cơ hội được học tập trong môi trường đại học (ĐH), khi trường trung học phổ thông (THPT) chuyên Khoa học xã hội và Nhân văn ra đời.