Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa trục lợi tiền hoàn thuế
hoan thue gtgt
(TBTCO) - Đến hết tháng 9/2014, cơ quan Thuế đã giải quyết 14.582 hồ sơ hoàn thuế GTGT, tương ứng với số tiền 60.653,7 tỷ đồng, bằng 89,9% so với cùng kỳ năm 2013.
xuất khẩu nông sản
(TBTCVN) - Sau một thời gian dài vắng bóng DN “ma”, những năm gần đây, các chính sách thông thoáng về thành lập doanh nghiệp (DN), tự in hóa đơn, ưu tiên hàng xuất khẩu... lại đang bị lợi dụng để chiếm đoạt tiền hoàn thuế và rất cần có giải pháp ngăn chặn.