Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa trực tuyến chỉ số quan trắc môi trường
úng ngập
(TBTCO) - UBND TP. Hà Nội cho biết, từ tháng 1/2017, thành phố chính thức cung cấp trực tuyến thông tin về chỉ số quan trắc môi trường tự động trên Cổng giao tiếp điện tử của thành phố tại địa chỉ https//hanoi.gov.vn/quantracmoitruong.