Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
tiền
(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, năm 2021, dự toán chi ngân sách thấp hơn năm 2020 hơn 60 nghìn tỷ đồng. Bởi vậy, các bộ, địa phương phải triệt để tiết kiệm, quán triệt yêu cầu sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao tự chủ tài chính đơn vị sự nghiệp công...
TH
(TBTCO) - Trong phiên họp Quốc hội chiều 4/11, một số đại biểu Quốc hội nêu ý kiến về việc phải đánh giá rõ hơn kế hoạch đầu tư công trung hạn, nâng cao hiệu quả vốn đầu tư, đồng thời tiết kiệm chi thường xuyên để có nguồn lực cho an sinh xã hội.
Các dự án đầu tư công trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đang được đẩy nhanh tiến độ.
(TBTCVN) - Nhất trí với tổng số vốn dự kiến cho Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 là 2.750 nghìn tỷ đồng, Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội cũng yêu cầu tiếp tục rà soát để bảo đảm tính khả thi của kế hoạch, giữ an toàn nợ công.
TV48
(TBTCO) - Từ chiều 12/10 đến sáng 15/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sẽ tiến hành phiên họp thứ 49. Theo chương trình dự kiến, tại phiên họp này UBTVQH sẽ xem xét, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng để chuẩn bị cho kỳ họp Quốc hội thứ 10 sắp tới.
ct
(TBTCO) - Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, dự kiến tổng mức vốn đầu tư trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 là 2,750 triệu tỷ đồng, tăng 37,5% so với kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 là 2 triệu tỷ đồng (theo Nghị quyết 26 của Quốc hội).
Đầu tư công
(TBTCO) - Đến hết ngày 31/1/2020, lũy kế giải ngân kế hoạch vốn trung hạn cấp thành phố của TP. Hà Nội giai đoạn 2016 - 2019 đạt 85,3% kế hoạch đã giao và bằng 62,9% tổng mức vốn kế hoạch trung hạn được phê duyệt.
Hà Nội
(TBTCO) - Lũy kế đến nay TP. Hà Nội đã phân bổ 101.019 tỷ đồng, đạt 94,14% kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.
cầu cống
(TBTCO) - Đối với các bộ, ngành, địa phương đến thời điểm ngày 28/2/2020 chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định, Bộ Tài chính đã đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ cắt giảm, thực hiện thu hồi vốn ứng (hơn 14.000 tỷ đồng) để đảm bảo tính hiệu quả khi sử dụng nguồn vốn.
đầu tư công
(TBTCO) - Bộ Tài chính cho biết, tính đến cuối tháng 2/2020, đã nhận được báo cáo phân bổ vốn đầu tư công của các địa phương và hầu hết bộ, ngành. Theo đó, con số vốn chưa phân bổ cho các dự án không đủ điều kiện giao vốn, chủ yếu là dự án chưa có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn.