Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Trung Quốc âm mưu gì ở Trường Sa?
Trung quoc hung hang
(TBTCO) - Trung Quốc được nói đang gấp rút cải tạo những bãi đá tại khu vực Trường Sa thành đảo và xây dựng căn cứ quân sự trên đó. Điều này được giới chuyên gia cảnh báo là một mối đe dọa đối với an ninh khu vực, nhất là đối với Việt Nam.