Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Trung Quốc điều chỉnh GDP
Kinh tế Malaysia chỉ bằng phần tăng thêm của Trung Quốc. - Ảnh: Bloomberg
(TBTCO) - Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, vừa điều chỉnh lại tổng sản phẩm quốc nội (GDP) 2013 với giá trị tăng thêm là 308,8 tỷ USD, gần bằng GDP của Malaysia.