Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương-981
gian khoan hai duong 981
(TBTCO) - Thượng viện Mỹ yêu cầu chính phủ Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương-981 cùng các lực lượng ra khỏi các vị trí hiện nay, ngay lập tức trả mọi việc trở về nguyên trạng như trước ngày 1/5/2014.