Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Trung tâm Đào tạo Chứng khoán
ký kết cục bảo hiểm
(TBTCO) - Với mục tiêu phát triển bền vững thị trường bảo hiểm và thị trường chứng khoán, ngày 21/9, tại Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Bảo hiểm (IRT) và Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo Chứng khoán (SRTC) đã ký kết biên bản hợp tác giữa hai đơn vị.