Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa trung tâm hành chính
l
(TBTCO) - Sau 4 năm hoạt động, mô hình Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Ninh đã tạo bước đột phá, đi đầu trong công tác cải cách hành chính và hiện đại hóa nền hành chính, trở thành mô hình mẫu, có sức lan tỏa trong cả nước.
l
(TBTCO) - Đến năm 2018, tỉnh Quảng Ninh đã giảm 489 biên chế công chức và 1.314 người làm việc so với năm 2015, đảm bảo lộ trình, tỷ lệ và mục tiêu đã đề ra theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh Quảng Ninh.
Hoạt động giải quyết các thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công tỉnh Thái Bình.
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
chi cục thuế tp.huế
(TBTCO) - Không chỉ đưa các ứng dụng công nghệ thông tin vào phục vụ người nộp thuế tại cơ quan thuế, Chi cục Thuế TP. Huế còn điện tử hóa việc giải quyết thủ tục hành chính cùng với các đơn vị chức năng tại Trung tâm hành chính công của TP. Huế.
c
(TBTCO) - Tính đến hết tháng 9/2017, tổng số thủ tục hành chính (TTHC) được đưa vào giải quyết tại Trung tâm Hành chính công (TTHCC) tỉnh Quảng Ninh là 1.154/1.251 (đạt 92,2%), trong đó có 842 TTHC thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại TTHCC.
b
(TBTCO) - Sau hơn 2 năm triển khai Nghị quyết số 19-NQ/TU của Đảng về thực hiện Đề án “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế”, Quảng Ninh đã đạt được nhiều kết quả tích cực.
b
(TBTCO) - Trong tháng 7/2017, Trung tâm Hành chính công (HCC) tỉnh Quảng Ninh đã tiếp hơn 8.000 lượt công dân; giải quyết 5.804 hồ sơ đúng và trước thời hạn, các hồ sơ còn lại đang trong thời hạn giải quyết.
trung tâm hành chính công
(TBTCO) - Đại diện Sở Tài chính Bắc Ninh cho biết, UBND tỉnh đã chính thức đồng ý cho thu phí, lệ phí tại Trung tâm hành chính công tỉnh. Đây là việc làm nhằm tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp cũng như nhân dân trong tỉnh khi tới làm việc, giải quyết các thủ tục hành chính tại Trung tâm.
tỉnh hà nam
(TBTCO) - Theo thông tin từ UBND tỉnh Hà Nam, tỉnh này vừa đưa vào hoạt động Trung tâm Hành chính công (HCC) của tỉnh.