Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Trung tâm Lưu ký chứng khoán
trung
(TBTCO) - Số liệu cấp mã giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 4/2019 đã giảm 93 nhà đầu tư so với tháng trước, còn so với cùng kỳ năm trước đã giảm 437 nhà đầu tư.
ndt
(TBTCO) - Số liệu cấp mã giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 3/2019 đã tăng 259 nhà đầu tư so với tháng trước, còn so với cùng kỳ năm trước đã giảm 319 nhà đầu tư.
VSD vinh danh các thành viên tiêu biểu
(TBTCVN) - Năm 2018, dù chịu nhiều biến động, đặc biệt là từ thị trường quốc tế, tuy nhiên, thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam dẫn giữ được nhịp ổn định, tăng trưởng về quy mô, thanh khoản.
ck
(TBTCO) - Giá dịch vụ quản lý thành viên giao dịch tại sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) là 20 triệu đồng/năm. Mức giá này được áp dụng chung cho thành viên và không thu theo tư cách thành viên của từng loại thị trường riêng biệt (cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm).
ndt
(TBTCO) - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa công bố tình hình cấp mã số giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 11/2018. Theo đó, đã có thêm 312 nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm 57 tổ chức và 255 cá nhân được VSD cấp mã số giao dịch chứng khoán.
ndt
(TBTCO) - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa công bố tình hình cấp mã số giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 10/2018. Theo đó, đã có thêm 315 nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm 51 tổ chức và 264 cá nhân được VSD cấp mã số giao dịch chứng khoán.
giam sat
(TBTCO) - Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) và Trung tâm Lưu ký chứng khoán (TTLKCK) Việt Nam có trách nhiệm báo cáo Uỷ ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) kết quả công tác giám sát tuân thủ định kỳ hàng tháng trong vòng 10 ngày làm việc đầu tiên của tháng tiếp theo.
CKPS
(TBTCO) - Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 23/2017/TT-BTC, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2016/TT-BTC ngày 19/1/2016 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 42/2015/NĐ-CP ngày 5/5/2015 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh.
Quỹ Hưu trí bổ sung tự nguyện
(TBTCVN) - Theo thông lệ quốc tế, Quỹ Hưu trí bổ sung tự nguyện (HTBSTN) là một phần quan trọng trong hệ thống an sinh xã hội của các quốc gia; đồng thời cũng là một sản phẩm đóng vai trò lớn nhằm thúc đẩy gia tăng nguồn vốn cho thị trường chứng khoán (TTCK).