Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa trung tâm lưu ký chứng khoán
Nếu cổ phiếu bị hủy niêm yết/đăng ký giao dịch, nhà đầu tư cần rút chứng khoán lưu ký
(TBTCVN) - Ghi nhận qua phản ánh của một số nhà đầu tư, hiện nay trên thị trường chứng khoán đang tồn tại việc một số cổ phiếu bị hủy niêm yết/đăng ký giao dịch nhưng vẫn bị công ty chứng khoán thu phí lưu ký.
ndt
(TBTCO) - Đã có thêm 292 nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm 51 tổ chức và 241 cá nhân được VSD cấp mã số giao dịch chứng khoán trong tháng 9/2019, giảm 32 mã so với tháng trước.
Giữ nguyên quyền đại diện vốn nhà nước tại sở giao dịch chứng khoán
(TBTCO) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến về dự án Luật Chứng khoán sửa đổi. Tại phiên họp, các đại biểu đều thống nhất việc tăng thẩm quyền cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước song phải phù hợp quy định pháp luật hiện hành.
ndt
(TBTCO) - Số liệu cấp mã giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 5/2019 đã tăng 76 mã so với tháng trước, còn so với cùng kỳ năm trước đã giảm 174 mã.
trung
(TBTCO) - Số liệu cấp mã giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 4/2019 đã giảm 93 nhà đầu tư so với tháng trước, còn so với cùng kỳ năm trước đã giảm 437 nhà đầu tư.
ndt
(TBTCO) - Số liệu cấp mã giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 3/2019 đã tăng 259 nhà đầu tư so với tháng trước, còn so với cùng kỳ năm trước đã giảm 319 nhà đầu tư.
VSD vinh danh các thành viên tiêu biểu
(TBTCVN) - Năm 2018, dù chịu nhiều biến động, đặc biệt là từ thị trường quốc tế, tuy nhiên, thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam dẫn giữ được nhịp ổn định, tăng trưởng về quy mô, thanh khoản.
ck
(TBTCO) - Giá dịch vụ quản lý thành viên giao dịch tại sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) là 20 triệu đồng/năm. Mức giá này được áp dụng chung cho thành viên và không thu theo tư cách thành viên của từng loại thị trường riêng biệt (cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm).
ndt
(TBTCO) - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa công bố tình hình cấp mã số giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 11/2018. Theo đó, đã có thêm 312 nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm 57 tổ chức và 255 cá nhân được VSD cấp mã số giao dịch chứng khoán.