Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa trung tâm nghiên cứu và phát triển sản phẩm
(TBTCO) - Đây sẽ là trung tâm nghiên cứu và phát triển cho các sản phẩm về điện thoại di động và các sản phẩm điện, điện tử thông minh của thương hiệu Samsung. Trung tâm này sẽ phục vụ cho tất cả các nhà máy của Samsung trong khu vực châu Á.