Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa trung tâm phục vụ
Hà Nội
(TBTCO) - Cùng với việc tiếp tục thắt chặt chi tiêu thường xuyên đảm bảo tiết kiệm 10% theo chỉ đạo của Chính phủ, TP.Hà Nội sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính, lấy doanh nghiệp (DN), người dân làm trung tâm phục vụ, phấn đấu hoàn thành các kế hoạch năm 2019.
t
(TBTCO) - Ngày 26/10, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đức Long đã trao quyết định điều động và bổ nhiệm ông Đỗ Ngọc Nam, nguyên Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Ba Chẽ giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công.