Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa trúng thầu thấp kỷ lục
(TBTCO) - Tỷ lệ trúng thầu chỉ đạt 90/4.000 tỷ đồng trong phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) phát hành vừa được HNX tổ chức ngày 3/9.