Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Trưởng Ban Môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh
Ngành Tài chính không ngừng cải cách thủ tục hành chính để giảm chi phí,
(TBTCVN) - “Ngành Tài chính được đánh giá luôn đi đầu trong công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), được cộng đồng doanh nghiệp (DN), các tổ chức quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.