Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Trưởng ban Nguyễn Văn Bình
Ban Kinh tế trung ương
(TBTCO) - Với 13 nghị quyết, kết luận do Ban Kinh tế Trung ương (KTTW) tham mưu, chủ trì, nhiệm kỳ 2015 - 2020 là một trong những nhiệm kỳ có nhiều nghị quyết, kết luận nhất trong các thời kỳ của Ban KTTW.
ban KTTW
(TBTCO) - Sáng 3/10, Diễn đàn cấp cao và Triển lãm quốc tế công nghiệp 4.0 chính thức khai mạc. Diễn đàn được tổ chức để công bố các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, chương trình hành động của Chính phủ và các bộ, ngành đẩy mạnh triển khai tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.