Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa trường mần non
truong mam non
(TBTCO) - Không cho phép bố trí thêm vị trí việc làm cô nuôi nhưng Thông tư cũng có cơ chế cho các trường mầm non được phép hợp đồng người nấu ăn. Cụ thể, cứ 35 trẻ nhà trẻ hoặc 50 trẻ mẫu giáo thì được ký 1 người theo chế độ hợp đồng lao động để đảm nhận vị trí nấu ăn.