Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa truy dấu
ứng dụng
(TBTCO) - Ngày 13/8, Bộ Y tế Anh đã công bố ứng dụng truy dấu tiếp xúc mới dành cho vùng England sau khi ứng dụng do cơ quan y tế nước này phát triển gặp các vấn đề kỹ thuật.