Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa truy lỗi
(TBTCO) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa chỉ đạo thu hồi số tiền sai phạm 138.617.000 đồng của Trung tâm Kỹ thuật xây dựng (trực thuộc Sở Xây dựng) nộp vào ngân sách Nhà nước về khoản truy thu thuế đối với các công trình đã được nghiệm thu hoàn thành.