Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa truy tặng mẹ việt nam anh hùng
me
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa quyết định tạm ứng trên 160,7 tỷ đồng cho 16 địa phương, để thực hiện chính sách người có công đối với các Bà mẹ Việt Nam anh hùng (BMVNAH) năm 2014.