Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa truy thu hơn 2 tỷ đồng tiền thuế
hhh
(TBTCO) - Đây là mức xử phạt hành chính và truy thu thuế đối với CtyCP Sông Đà 10 (mã Ck SDT) vừa được Cục thuế TP. Hà Nội công bố.